കുമ്പനാട് കൺവൻഷൻ തത്സമയം.

പ്രശസ്ത ക്രിസ്തീയ സംഗീതജ്ഞനും വർഷിപ്പ് ലീഡറുമായ വിനു ജേക്കബിന്റെ സംസ്ക്കാര ശുശ്രുഷകളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം.
January 10, 2019
Joel weds Angeetha | Wedding Ceremony
January 13, 2019

DAY 01 (13.01.2019)

DAY 02 (14.01.2019)

DAY 03 (15.01.2019)

DAY 04 (16.01.2019)

DAY 05 (17.01.2019)

DAY 06 (18.01.2019)

DAY 07 (19.01.2019)

SUNDAY WORSHIP (20.01.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buy now